Nieuw zinkwerk, Villa Utrecht

Nieuw zinkwerk, Villa Utrecht

  • Vervangen van 40 meter zinken mastgoot rondom.
  • Vervangen van alle gootbeugels.
  • 3 PVC hemelwaterafvoer vervangen voor zinken hemelwaterafvoeren.